Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 17.12.2020 година (четврток), планирани се следните крводарителни акции: во ПС Неготино, и со жителите на Неготино; со жителите на  Берово и на Медицински Факултет – Скопје

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 16.12.2020 година, планирани се следните крводарителни акции: со вработените на Македонски пошти – Скопје, со жителите на Валандово во просториите на Домот на култура, со жителите на Василево-Струмичко во ОУ Гоце Делчев во Василево, со жителите на Богданци во Гимназијата и со вработените и студентите на Медицинскиот факултет -Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 15.12.2020 година, планирана е крводарителна акција со вработените во ЕУРО НИКЕЛ Индустри  во Кавадарци.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 14.12.2020 година, планирана е крводарителнa акциja со жителите на Конче – Радовиш.