Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 01.02.2021 година, планирани се крводарителна  акција со вработените во ПС Кичево и со граѓаните на Пробиштип и Кратово – во просториите на опш.Кратово.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 31.01.2021 година (недела) планирана е крводарителна  акција со жителите на село Брвеница-Тетово во просториите на општина Брвеница и со членовите од МЗ Усје-Скопје во просториите на  црквата Свети Атанас.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 30.01.2021 год. (сабота) планирана е крводарителна  акција со Исламски форум на млади во Кичево.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 29.01.2021 год. (петок) планирани се следните крводарителни  акции: со вработените во ПС Гостивар, со вработените во АД Цементарница „УСЈЕ“ – Скопје, со вработените на РЕК Битола погон „Термо“ и со граѓаните  на Голема Речица – Тетово