Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 25.11.2020 година планирани се неколку крводарителни акции и тоа: со вработените во УЈП – Скопје; со вработените во УЈП – Битола и со граѓаните на Виница во просториите на ЦК;

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 24.11.2020 година планирани се крводарителна акции со граѓаните на Штип, во Групација Новоматик Скопје, во СОУ „Дрита“ и СОУ „Мирко Милески“ Кичево, казино „Фламинго“ Гевгелија и во СОУ „Гоце Стојчевски“ Тетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 23.11.2020 година планирана  е крводарителна  акција со граѓаните на Кратово.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 21.11.2020 година планирани  е  една крводарителна  акција и тоа со Зружение на граѓани Велес Бајкинг, Велес.