Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 19.01.2021 година, планирани се традицинонална акција со граѓаните на Охрид  по повод Богојавление Водици во просториите на Центар за култура и традиционална акција со граѓаните во храм Св.Димитрија во Битола;

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 18.01.2021 година, планирани се крводарителни акции со вработените во СВР Скопје – ПС Аеродром како и со граѓанството на Берово и Пехчево во Здравствен Дом Пехчево.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 15.01.2021 година, планирани се крводарителни акции  со Здружение на граѓани – Штип, со вработените во Рудник Бучим – Радовиш и со жителите на с.Камењане – Тетово

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 14.01.2021 година, планирани се крводарителни акции  со граѓаните на  Крива Паланка во просториите на ЦК и со вработените во Министерство за транспорт и врски-Скопје;