Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 04.01.2020 година (понеделник), планирана е крводарителнa  акција со граѓанство на Свети Николе во посториите на Домот на култура и со вработените  на ИТМ  - Скопје;

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 01.01.2021 година (петок), во период од 12:40 до 15:00 часот, планирано е крводарителна акција  во просториите на Џамијата во с.Милетино (опш.Брвеница);

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 31.12.2020 година, планирана е крводарителн  акција со студентите во просториите на УКИМ – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 30.12.2020 година, планирани се крводарителни  акции. со граѓаните на Струмица во посториите на Клубот на крводарители, со вработените и студентите во просториите на УКИМ – Скопје и со граѓаните на Виница во просториите на Црвен Крст;