ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 21.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 15:00 до 17:00 часот, корисниците од бул.Борис Трајковски бр.111 (фирма ГЕИНГ Кребс унд Кифер) и околните стопански и нестопански објекти (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Љубин после игралиште према „Ука комерц“, стопански објекти Ука комерц, Даути комерц и Кланица во с.Љубин (опш.Сарај - Скопје);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Капештец од бр.4 до бр.12 (опш.Центар - Скопје);
 • од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од ул.Љубо Божиновски Пиш бр.45, ТС и ОУ Братство – Миѓени (опш.Тетово);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Братство Единство, Панче Пешев, згради на ул.Панче Пешев и Васил Сурчев, хотел Тивериопол и Ре-Медика Струмица (опш.Струмица);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Горно Соње и м.в.Млака (опш.Сопиште - Скопје);
 • од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Трпеица од сред село према училиштето (опш.Охрид);
 • од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Перо Наков и дел од ул.840 (опш.Гази Баба - Скопје);
 • од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од улиците Петре Попоски и Дилсвер Села (опш.Дебар);
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Побожје (опш.Чучер Сандево - Скопје);
 • од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од ул.7 во с.Долно Лисиче (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците 141, 142, Љупче Момировски и дел од Љубо Божиновски - Пиш делот према Тетовчанка (опш.Тетово);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од хотел Крани, А.К.Крани, Пумпи Крани, С.В.Р, С.И.С, В.Н. Претор, с.Сливница, бенз. пумпа Сливница, пошта Крани, с.Крани, с.Арвати, В. Димовски и ХПП Арвати (опш.Ресен);
 • од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од улицитеАли Зенгоски и Екерем Зенго (опш.Дебар);
 • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Лесковица (опш.Штип);
 • од 07:30 до 11:30 часот, корисниците од населбите Малотурчане  Стаклара и Питарница, улиците Боге Велјаноски и Илинденска (на излез од Гостивар), рудник Чајле МХЕ Падалишка река и селата Равен, Здуње, Дебреше, Врапчиште, Топлица, Зубовце, Пожаране, Чајле, Горна и Долна Ѓоновица, Железна река, Трново, Куново, Беловиште, Лакавица, Србиново, Падалиште, Долна Бањица, Горна Бањица и Сушица (опш.Гостивар);
 • од 08:20 до 14:30 часот, корисниците од селата Беловиште, Лакавица, Србиново, Железна река, Горна Ѓоновица, Долна Ѓоновица, Падалиште, Митрови Крстови и Симница како и нас.Малотурчане (опш.Гостивар);
 • од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Емирица и Којково (опш.Кратово);
 • од 07:00 до 09:00 часот, корисниците од дел од улиците Ванчо Китанов, Благој Јанков Мучето и Сава Ковачевиќ како и пица ресторан Хепинес (опш.Струмица);
 • од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Усје (објект на Тимел - Проект) и ул.Првомајска (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Витолиште, Манастир, Будимирци и Старавина како и репетитори Мобиле (опш.Прилеп);
 • од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од ул.Мајка Тереза - 2, 4, 6, 8, 10 и 12  објекти на почеток на улицата од десна страна (опш.Центар - Скопје).