ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 26.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.110 и ул.112 (опш.Тетово);
 • од 08:15 до 17:00 часот, корисниците од с.Букојчани, с.Колари, с.Зајаз-Аљоско Маало, с.Зајаз-Челиковци, Зајаз-Воденица, Каменолом Буковиќ и Каменолом Колари (опш.Кичево);
 • од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Мајка Тереза, зграда Ранве (опш.Струмица);
 • од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од село Црнилиште (опш.Прилеп);
 • Во период од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од ул.Ѓуро Ѓаковиќ, Рајко Жинзифов и дел од 25-ти Мај (опш.Кавадарци);
 • од 10:30 до 13:00 часот, корисниците од ул.Алжирска од бр.1 до бр.33 (опш.Карпош);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од населба Димо Наредникот зградите зад 4-ти Јули, ул.Димо Наредникот, ЈКП Комуналец, Доктор Кузманоски (опш.Прилеп);
 • од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од бул.АСНОМ бр.36, 52, 54, 56, 58, 114, 116 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Стење (опш.Ресен);
 • од 11:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Долно Соње, м.в.Спас (опш.Сопиште);
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Сремска (дел), ул.Глигор Прличев (дел), ул.Охридска (дел), ул.Скопска (дел), ул.Павлина Велјанова (дел) (опш.Кочани);
 • од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Мрзенци (опш.Гевгелија);
 • од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од Индустриска, Партизанска, 4-ти Јули, 11-ти Октомври, Христо Ботев (опш.Неготино);
 • од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од ул.Герника - Драчево (опш.Кисела Вода);
 • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Сланско и с.Дреново (опш.Кичево);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Беловиште – област кај Лопушник (опш.Гостивар);
 • од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.14 Јуни, Вера Јоциќ и ул.Горна Река (опш.Македонска Каменица);
 • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Ибрахим Колари (опш.Дебар);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Добридол – област кај џамијата (опш.Врапчиште);