• од 11:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од с.Ново Владевци (општина Струмица);
 • од 08:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од ул.166 (општина Центар);
 • од 09:00 до 11:00 часот, дел од корисниците од с.Градско Балдовци (општина Струмица);
 • од 10:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од с.Три Чешми, с.Сушево и Спортскиот аеродром (општина Штип);
 • Во период од 09:15 до 13:30 часот, корисниците од ул.Радика зграда број 1, ул.Огражден зграда број 1, зграда број 2 и зграда број 3 (општина Карпош);
 • од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од ул.Иван Цанкар, ул.Бела Краина, ул.Франц Месеснел и Макпетрол во Влае (општина Карпош);
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Теново, објекти кои се наоѓаат на вториот влез во селото (во правец од Тетово кон Гостивар) (општина Тетово);
 • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од улица Томе Стефановски, дел од улица Славка Динкова (општина Кисела Вода);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Непроштено (општина Тетово);
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Туристичка, бензинска Макпетрол на ул.Туристичка (општина Струга);
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Свидовица, Муртино пумпа, Свидовица Пумпа (општина Струмица);
 • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од улиците Никола Тесла, Гиго Цветковски, Тошо Ангеловски (општина Куманово);
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Павле Аврамоски (општина Гостивар);
 • од 08:00 до 08:45 часот, корисниците од с.Чифлик, Индустриска зона, с.Панчарево и Сува Река, с.Негрево, репетитори Буковиќ, с.Умлена, с.Црник (општина Пехчево);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Боговиње, објекти кои се наоѓаат на патот кон с.Селце Кеч (општина Тетово);
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Петар Попарсов бр.40 (општина Центар);
 • од 11:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Франце Прешерн и околните улички (општина Карпош).