ЕВН Македонија известува дека поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа На ден 24.06.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Во период од 09:00 до 13:00 часот дел од корисниците од дел од центарот на селото кон ТС Баница 2 (опш.Струмица)
 • Во период од 10:30 до 14:00 часот дел од корисниците од с.Стрезимир (опш.Гостивар)
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од с.Чегране- област кај оаза (опш.Гостивар)
 • Во период од 09:15 до 09:45 часот дел од корисниците од Агино село. с.Брзак , Романовце Пумпа, Романовце Самет 2, Железничка станица Романовце , Јафи Гранити (опш.Куманово)
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од с.Чаниште,с.Крушејца,с.Дуње,с.Вепрчани, Рудник КРИН КГ (опш.Прилеп)
 • Во период од 09:35 до 14:30 часот дел од корисниците од с. Грнчиште и с. Скачинци (опш.Велес)
 • Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од објекти кои се наоѓаат во  близина на заводот за вработување Тетово (опш.Тетово)
 • Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од улица Гоце Делчев, во делот од вкрстувањето со улиците Махмуд Рифат и Хаџи Мустафа се до делот кај стариот чинар во населба Воска со вкрстување со улицата Бистрица, Мани Трансфер РИА, Џамија Кулоглу и дисконт Алса (опш.Охрид)
 • Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од с.Горно Соње (опш. Аеродром)
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот дел од корисниците од дел од с.Неготино-област кај градоначалник, дел од с.Неготино- област кон с.Сенокосе, дел од с.Сенокосе- област на излез кон Неготино (опш.Гостивар)
 • Во период од 08:00 до 11:00 часот дел од корисниците од с.Раброво и дел од Валандово околу Бензинска пумпа на Макпетрол, Гимназија, Централниот дел на Валандово (опш.Гевгелија)
 • Во период од 08:00 до 15:00 часот дел од корисниците од с. Градец, Мизвоски Ливади (опш.Каратово)
 • Во период од 09:00 до 15:00 часот дел од корисниците од ул.Румена Хаџипанзова (опш.Аеродром)
 • Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од ул.Питу Гули делот позади станбена зграга на ул:Кочо Рацин 70,кај Грлашката(општина Штип )
 • Во период од 09:35 до 14:30 часот дел од корисниците од корисниците од с. Грнчиште и с. Скачинци (опш.Велес)
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с. Горно Соње. (Oпштина Сопиште)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул. Румена Хаџипанзова во нас.Драчево. (Oпштина Кисела Вода)
 • 09:00 до 15:00 часот корисниците од с. Горно Соње. (Oпштина Сопиште)
 • 09: 00 до 15:00 часот корисниците од ул. Румена Хаџипанзова во нас.Драчево. (Oпштина Кисела Вода)