ЕВН Македонија, известува дека заради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 06.07.2022 година, без електрична енергија ќе останат:

- Во период од 09:30 до 12:00 часот, дел од корисниците од корисниците во населба Карпош2, ул. Пиринска, дел од ул. Маршал Тито. (општина Кичево)

- Во период од 07:45 до 11:00 часот, корисниците од улиците: Др.Рибар, Ѓуро Ѓаковиќ, Бајрам Шабани, Тоде Мендол, Поток Серава, Доктор Нухи, дел од 3та Македонска Ударна Бригада- Објекти околу Гостилница Дома, Џипси. (општина Куманово)

- Во период од 06:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Сретково и с.Церово. (општина Гостивар)

- Во период од 07:45 до 14:00 часот, корисниците од  селата Црничани и Ѓопчели. (општина Гевгелија)

- Во период од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од с. Древеник, Космофон Древеник, Базни станици на ЕВН, А1, МВР. (општина Битола)

- Во период од 09:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од ул.Христо Батанџиев, ул.Мајски Манифест, ул.Јосиф Ковачев. (општина Ѓорче Петров)

- Во период од 10:30 до 14:00 часот, корисниците од Викенд населба Суви Лаки, с.Двориште,Бела Вода и Умленски Колиби. (општина Берово)

- Во период од 08:15 до 14:00 часот, корисниците од ХидроЕлектраните ХПП ПЦЦ Нев Хидро, ХПП Кркљанка Река, ХПП Тораница, ХПП Крива Река 2, Гасификација и Граничен премин Деве Баир. (општина Крива Паланка)

- Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул. Пирин Планина, дел од ул. Стив Наумов. (општина Охрид)

- Во период од 11:30 до 13:30 часот, дел од корисниците од ул 3та Македонска Ударна Бригада од пазар до раскрсница со ул. Бајрам Шабани. (општина Куманово)

- Во период од 10:30 до 14:00 часот  дел од корисниците од с.Ново Село позади бензинската Петрол Оил. (општина Ѓорче Петров)

- Во период од 08:00 до 13:00 часот, корисниците од место викано Осојница во Сопиште. (општина Сопиште-Скопје)

- Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Борче Јованоски, населено место во близина на Пошта во Гостивар. (општина Гостивар)

- Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од ул.Исаија Маџовски. (општина Ѓорче Петров)

- Во период од 09:00  до 13:00 часот, корисниците од ул.8ми Април и дел од населбата Дузлачки Рид. (општина Штип)

- Во период од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од с.Чешиново и с.Уларци. (општина Кочани)

- Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците надел од с.Горно Количани (ул.2). (општина Студеничани-Скопје)

- Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Долно Јеловце. (општина Гостивар)

- Во период од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од населбата Горица Кичево. (општина Кичево)

- Во период од 05:30 до 05:35 часот, корисниците од нас. Кланица, нас. Карпош, нас. Јени Маало, нас. Шехерзада (центар на градот), Битолска Млекара, Квасара, Цермат, с. Логоварди, и с. Новаци. (општина Битола)

- Во период од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Иванковци. (општина Велес) 

                РЦУК – Скопје, ја пренесува информацијата од ЕВН Македонија во која се наведува дека поради испад на трафостаница во Центар во период од 14:30 до 15:15 часот, без електрична енергија останале корисниците на дел од општина Центар.