ЕВН Македонија известува поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 22.07.2022 година без електрична енергија ќе останат:
Во период од 06:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Алдинци, дом Китка, дом Каражица, Преслап, Мала река Принцес, Викенд нас. Мала река, с. Црвена Вода, Викенд населба Црвена Вода и с. Палиград. (општина Студеничани)
Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците ул.Александар Македонски, ул.Кадињача и ул.Андреја Папрадишки (општина Ѓорче Петров)
Во периодот од 06:00 до 10:00 часот корисниците од Спортска сала Илинден, Халк Банка, Пилана Три Мил, Дел од улица 19, ул.23 и ул.21. (општина Илинден)
Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од село Бразда, кај обиколницата. (општина Чучер Сандево)
Во период од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од Стаклара кај УСЈЕ.(општина Кисела Вода)
Во период од 08:45 до 14:30 часот, корисниците од с.Огут (општина Крива Паланка)
Во период од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Железница. (корисниците покрај главен пат на излез кон Кратово).
Во период од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Здуње ( кај Декон) краткотрен прекин во: с.Дебреше, с.Врапчиште, с.Зубовце и с.Топлица. (општина Гостивар)
- Во период од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од село Ума. (општина Гевгелија)
Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с. Чегране. (општина Гостивар)
Во период од 08:00 до 09:30 часот, корисниците од Бензинска пумпа Пелагонија Петрол, Шикле, Петља, ХМС Стрежево, Складиште Макпетрол и Ф-ка за сточна храна. (општина Битола)
Во период од 06:00 до 08:00 часот, корисниците од Каменолом Миса -Гроод, дел од улиците Алексо Демнивски-Бауман, АСНОМ, Велес, Тодорчне Николовски, мв Југотутун и место викано Калина Чешма. (општина Велес)
Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од од ул. Борче Кочовски и ул.142. (општина Тетово)
Во период од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од ул. Бајрам Шабани. (општина Куманово)
Во период од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од с.Пепелиште, с. Криволак, с.Црвени Брегови и с.Кукуречани. (општина Неготино)