Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се следните крводарителни акции и тоа:
- Со врабоените во РЕК Битола-Битола
- Со граѓаните на Пробиштип во просторите во ЦК
- Со членовите од здружението на граѓани во Струмица