ЕВН Македонија известува дека поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа На ден 23.06.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:
- од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Добри Дол. (Oпштина Сопиште)
- од 08:30 до 11:00 часот, корисниците од нас. Белви, мотел Белви и сите стопански објекти во посочениот реон. (Oпштина Илинден)
- од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од од објектите во околината на Бензинска пумпа - Дет Оил на ул. Перо Наков бб. (Oпштина Гази Баба)
- од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Кучково. (Oпштина Ѓорче Петров)
На ден 24.06.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:
- Во период од 09:00 до 13:00 часот дел од корисниците од дел од центарот на селото кон ТС Баница 2 (опш.Струмица)
- Во период од 10:30 до 14:00 часот дел од корисниците од с.Стрезимир (опш.Гостивар)
- Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од с.Чегране- област кај оаза (опш.Гостивар)
- Во период од 09:15 до 09:45 часот дел од корисниците од Агино село. с.Брзак , Романовце Пумпа, Романовце Самет 2, Железничка станица Романовце , Јафи Гранити (опш.Куманово)
- Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од с.Чаниште,с.Крушејца,с.Дуње,с.Вепрчани, Рудник КРИН КГ (опш.Прилеп)
- Во период од 09:35 до 14:30 часот дел од корисниците од с. Грнчиште и с. Скачинци (опш.Велес)
- Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од објекти кои се наоѓаат во близина на заводот за вработување Тетово (опш.Тетово)
- Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од улица Гоце Делчев, во делот од вкрстувањето со улиците Махмуд Рифат и Хаџи Мустафа се до делот кај стариот чинар во населба Воска со вкрстување со улицата Бистрица, Мани Трансфер РИА, Џамија Кулоглу и дисконт Алса (опш.Охрид)
- Во период од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од с.Горно Соње (опш. Аеродром)
- Во период од 09:00 до 15:00 часот дел од корисниците од дел од с.Неготино-област кај градоначалник, дел од с.Неготино- област кон с.Сенокосе, дел од с.Сенокосе- област на излез кон Неготино (опш.Гостивар)
- Во период од 08:00 до 11:00 часот дел од корисниците од с.Раброво и дел од Валандово околу Бензинска пумпа на Макпетрол, Гимназија, Централниот дел на Валандово (опш.Гевгелија)
- Во период од 08:00 до 15:00 часот дел од корисниците од с. Градец, Мизвоски Ливади (опш.Каратово)
- Во период од 09:00 до 15:00 часот дел од корисниците од ул.Румена Хаџипанзова (опш.Аеродром)
- Во период од 10:00 до 14:00 часот дел од корисниците од дел од ул.Питу Гули делот позади станбена зграга на ул:Кочо Рацин 70,кај Грлашката(општина Штип )
- Во период од 09:35 до 14:30 часот дел од корисниците од корисниците од с. Грнчиште и с. Скачинци (опш.Велес)
- од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с. Горно Соње. (Oпштина Сопиште)
- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул. Румена Хаџипанзова во нас.Драчево. (Oпштина Кисела Вода)