Rajoni i Shkupit

Sipas informacionit të marrë nga Qendrat рajonale, banorët e fshatrave Konjare e mesme dhe e sipërme raportuan se lumi Pçinja në afërsi të atyre fshatrave pranë urës është derdhur në fushat përreth. Lumi Vardar është derdhur pranë fshatrave Oreshani, Taor dhe Zelenikovë.

Rajoni i Manastirit

Gjatë ditës së sotme ka një rënie të lehtë të nivelit të lumit Dragor (rreth 20-30 cm) dhe për momentin nuk ekziston rreziku i derdhjes së lumit në vendin ku është riparuar argjinatura në stacionin e pompimit të NPK Ujësjellësi Manastir. Nga NPK Ujësjellësi raportojnë se ekipet do të qëndrojnë në fushë dhe do të monitorojnë situatën.

Gjatë ditës së nesërme, NP VOP Bitollsko Pole do të dërgojë një makinë ndërtimi (ekskavator) për të pastruar shtratin e lumit Velushka e cila ishte derdhur dhe kishte prekur fermën e pulave në fshatin Porodin. Edhe më tej punohet me tre pompat nga DMSH Manastir duke punuar në kullimin e ujit nga sallat e fermës dhe procedura është duke përfunduar.

Niveli i lumit Cërna dhe rezervuarët artificialë janë rritur, por nuk ka derdhje dhe përmbytje. Furnizimi me energji elektrike është i pandërprerë, dhe gjithashtu furnizimi me ujë është normal, pa defekte dhe ndërprerje. 

Rajoni i Strumicës

Në komunën e Bosilevës, ekipet nga JPKD Ograzhden Bosilovë në dalje nga Bosilova, ku uji kthehet në fshat, me 1 ekskavator dhe 5 persona punojnë në mbylljen e asaj daljeje. Është kritike midis fshatit Borievë dhe Bosilovë.

Në komunën e Vallandovës, për shkak të shiut, kishte ndërhyrje për të pastruar depozitat e rërës (të cilat nuk ishin pengesë për rrjedhën normale të trafikut) në rrugët Orangerija - f. Miravci dhe Valandovë- Udovë (lumi Kalkovska dhe rrugët në fshatin Pirava).

Në komunën e Radovishit të gjitha rrugët janë të kalueshme, me përjashtim të rrugës f. Podaresh - fshato Smilanci ku kalimi është dëmtuar (vendi lumi Sirava në grykëderdhjen e lumit Pllavaja). Rruga është e kalueshme vetëm për automjete për teren dhe janë të mundëshme rrëshqitjet dhe rrëshqitjet e tokës për shkak të lagështisë së vendit. Riparimi do të kryhet menjëherë pas kushteve të krijuara, gjegjësisht pas tërheqjes së ujit. Mbeturinat në rrugët në komunën e Radovishit dhe Konçes janë hequr.

 

Rajoni i Ohrit

Në komunën e Makedonski Brodit ka derdhje të vogla në lumin Treska përgjatë rrjedhës së ujit, janë të përmbytura zonat bujqësore dhe livadhet.

Në komunën e Dibrës dhe Qendër Zhupa, nga NPK Standard rekomandojnë që uji i pijshëm të zihet për shkak të turbullirës së burimit në fshatin Rosoki.

Rajoni i Tetovës

Në komunën e Jegunovcës, niveli i lumit Vardar është ulur me rreth 60 centimetra. Si pasojë e derdhjes së djeshme, toka bujqësore u përmbyt, si dhe dy ose tre shtëpi në hyrje të fshatit Raotince. Rrugët janë të kalueshme, por në hyrje të fshatit Raotince rruga është disa metra nën ujë dhe e vështirëson trafikun. Sipas informacioneve të fundit, uji ngadalë po tërhiqet nga zonat e përmbytura dhe situata po stabilizohet.

NPK Komunalec - Gostivar raportojnë se uji i pijshëm në komunën e Gostivarit dhe fshatrat përreth është i ndotur dhe pirja është e ndaluar.

Rajoni i Shtipit

Në komunën e Berovës, lumi Ratevska është derdhur gjatë lëvizjes nga fshati Rusinovo për në fshatin Vlladimirovo. Është përmbytur toka bujqësore e punueshme në të dy anët e lumit. Bregalnica është derdhur në zonën e fshatit Mallçevë dhe f. Budinarci, zonat bujqësore janë përmbytur. Ekipet e Ekonomisë së Ujit dhe Vetëqeverisjes Lokale të Berovës janë në terren për të përgatitur një vlerësim të zonave dhe dëmtimeve.