Печати

Rajoni i Manastirit

Ka një rënie të lehtë të nivelit të lumit Dragor (rreth 20-30 cm) dhe për momentin nuk ekziston rreziku i derdhjes së lumit në vendin ku është riparuar argjinatura në stacionin e pompimit të NPK "Ujësjellësi" Manastir. NPK "Ujësjellësi" Manastir raportjnë se për momentin situata është në rregull, por ekipet do të qëndrojnë në teren dhe do të monitorojnë situatën.

Gjatë ditës së sotme, NP VOP Bitollsko Pole do të dërgojë një makinë ndërtimi për të pastruar shtratin e lumit Velushka Reka e cila ishte derdhur dhe kishte prekur fermën e pulave në fshatin Porodin. Të tre pompat nga DMSH Manastir janë ende duke punuar në kullimin e ujit nga sallat e fermës dhe procedura është duke përfunduar.

Në komunën e Krushevës, për shkak të reshjeve të shiut ditët e kaluara, janë turbulluar burimet dhe rekomandohet që uji i pijshëm të zihet.

Rajoni i Strumicës

Në rajonin e komunës Radovish në rrugën rajonale Radovish - Oraovica - Podaresh mbeturinat janë hequr, me përjashtim të lumit Sirava në grykën e lumit Plavaja, ku është dëmtuar kalimi i rrugës midis fshatrave Podaresh dhe Smilanci i cili do të rregullohet menjëherë pasi të krijohen kushtet për punë, gjegjësisht pas tërheqjes së ujit. Rruga është e kalueshme vetëm për automjetet për teren dhe në këtë rrugë janë të mundshme rrëshqitje dhe rrëshqitjet e tokës si rezultat i lagështisë së lartë të vendit.

Rajoni i Ohrit

Në komunën e Kërçovës, si pasojë e reshjeve të shiut, ka një derdhje të lumit Treska në fushat përgjatë lumit dhe liqenizimit.

Rajoni i Tetovës

Situata në rajonin Veriperëndimor ngadalë po stabilizohet. Nivelet e lumenjve dhe rrjedhave të ujit janë në rënie. Uji tërhiqet nga vendet ku kishte derdhje. Rrugët ku ka pasur rrëshqitje të dherave po pastrohen.

Rajoni i Kumanovës

Në komunën e Rankovcës afër fshatit Vetunica ka 2 ujëmbledhës dhe në lumin Vetuniçka është prishur ura në rrugën rajonale në fshatin Vetunica afër v.q. Markova Kuka. Përfaqësuesit e komunës, NP Ekonomia e Ujit Kumanovë Lipkovsko Pole dhe NJR Kriva Pallanka do të ndërmarrin aktivitete për të riparuar dëmet pas uljes së nivelit të ujit.

Në fshatin Ginovce, ka rrjedha të ujit nga një luginë e thatë, e cila është derdhur në një rrugë lokale dhe në disa fusha aty pranë. Autoritetet nga LS Rankovce në ditët në vijim do të marrin masa për të riparuar dëmin.

Në fshatin Psaça, afër lokalitetit Stara brashnara, Kriva Reka, një urë është përmbytur. Ndërmarrja Publike Ekonomia e Ujërave informojnë se do të merren masa, pas uljes së nivelit të ujit.

Në komunën e Kratovës, për shkak të reshjeve të shiut, nga ujësjellësi i qytetit është i turbulluar, kështu që për shkak të klorimit, kishte ndërprerje në disa pjesë të qytetit.

Në fshatin Kuklica, për shkak të derdhjes së Kriva Rekës, është e vështirë të kalosh urën mbi lumë. Trafiku në drejtimi rrugor f.Krilatica - f. Rankovci nuk zhvillohet për shkak të dëmtimit të urës në Kriva Rekë.