Sipas informacionit të marrë nga Qendrat Rajonale për menaxhim me kriza, deri më tani situata me rrjedhat ujore është stabile, ka rritje të nivelit të ujit, por nuk ka derdhje.

Rajoni i Shkupit

Lumi Vardar afër fshatrave Zelenikovë, Oreshan dhe Taor derdhet në fusha.

Rajoni i Manastirit

Në komunën e Manastirit gjatë ditës së sotme ka një ulje të nivelit të lumit Dragor (rreth 40-45 cm) dhe për momentin nuk ekziston rreziku i derdhjes së lumit në vendin ku është riparuar argjinatura në stacionin e pompimit të NPK Ujësjellësi Manastir. Nga NPK Ujësjellësi ne jemi informuar se situata është në rregull për momentin, por stafi i shërbimit në stacionin e pompimit rregullisht kontrollon situatën.

Gjatë ditës së sotme, NP VOP Bitollsko Pole do të dërgojë një makinë ndërtimi (ekskavator) për të pastruar shtratin e lumit Velushka që ishte derdhur dhe kishte përmbytur fermën e pulave në fshatin Porodin. Puna nga sallat e fermës ka përfunduar dhe uji është shteruar plotësisht.

Rajoni i Strumicës

Në komunën e Radovishit kishte një rrjedhje të lumit Sirava në bashkimin e lumit Plavaja, ku është dëmtuar kalimi i rrugës me fshatin Podaresh dhe fshatin Smilanci janë të kalueshme vetëm për automjetet pët teren . Në këtë drejtim rrugor janë të mundshme rrëshqitje dhe rrëshqitjet e tokës për shkak të lagështisë së lartë. Kalimi i drejtimit rrugor kundër f. Podaresh - f. Smilanci do të rregullohet posa të krijohen kushtet e punës, pra pas tërheqjes së ujit.

Rajoni i Ohrit

Nivelet e lumenjve dhe rrjedhave ujore edhe në këtë zonë janë në rënie. Uji tërhiqet nga vendet ku kishte derdhje. Furnizimi me energji elektrike dhe ujësjellësi zhvillohet rregullisht dhe pa ndonjë problem përveç në komunën e Dibrës dhe në një pjesë të Qendër Zhupës ku uji i pijshëm është akoma i turbulluar dhe prandaj rekomandohet të zihet para përdorimit.

Rajoni i Tetovës

Situata në rajonin e Tetovës po normalizohet. Niveli i ujit të lumenjve është në rënie dhe tani për tani nuk ka rrezik nga derdhje të reja nëse nuk ka reshje të reja të shiut. Që nga vërshimi i Vardarit, tre shtëpi në fshatin Raotince në komunën e Jegunovcës dhe një zonë më e madhe bujqësore u përmbytën, përveç trazimit të ujit në fusha.

Nga përmbytja janë përfshirë zonat bujqësore në fshatrat Raotince, Kopance, Siriqino dhe Tudence, dhe rruga nga fshati Siriqino në fshatin Tudence gjithashtu është përmbytur.

Nga NJVL Jegunovce janë marë masat për pastrimin e shtratit të lumit Bistrica,

Nga NJVL Bugovinë është bërë pastrimi i rrugëve lokale të vendosura përgjatë lumenjve në fshatrat Kamenan dhe Bugovinë. Pastrimi do të vazhdojë në pjesë të tjera të rrugëve ose fshatrave ku është e nevojshme në periudhën e ardhshme.

Nga NJVL Tetovë është bërë ndërhyrje për fshatrat Poroj, Falishe dhe Reçicë, ku përmbytjet ndodhën nga lumi Porojska, lumi Pena dhe kanali në Reçicë. Për këtë qëllim, NJVL e Tetovës ka krijuar shtabin për kriza që do të koordinojë situatën deri në normalizimin e plotë, dhe gjithashtu si problem është paraqitur edhe erozioni i tokës në kodrën Balltepe në pjesën e sipërme të qytetit ku ekziston rreziku për shtëpitë, dhe gjithashtu rreshqitje më të vogla të dheut ka në rrugën për në lokalitetin Banjicë. Është bërë ndërhyrje me mekanizëm në rrugën midis fshatrave të Sharit në Brodec dhe Veshalë.

Nga QSHP Tetovë raportojnë se uji i pijshëm po pastrohet dhe është në rregull për t’u përdorur. Nga NPL Vodovod Gostivar raportojnë se përdorimi i ujit nga sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në qytetin e Gostivarit dhe fshatrat përreth është i ndaluar.

Rajoni i Velesit

Gjatë ditës së djeshme, u mor informacioni se në shtyllat e urave në lumin Vardar afër fshatrave Pepelishte Vojshanci dhe Koreshnicë ka mbeturuna të degëve të drunjëve. Për këtë situatë është njoftuar Ekonomia e Ujit Tikvesh dhe komunat e Negotinës dhe Demir Kapisë për të marrë masa për të rregulluar gjendjen.

Rajoni i Shtipit

Rruga Vinicë, Kamenicë-Dellçevë është akoma plotësisht e ndërprerë dhe automjetet e udhëtarëve ridrejtohen përmes rrugës Vinicë Bigla-Dellçevë, ndërsa automjetet transportuese të mallrave përmes Vinicës-Berovës-Dellçevës.

Rajoni i Kumanovës

Për shkak të reshjeve të mëdha të shiut, nivelet e ujit të lumenjve që derdhen në lumin Pçinja (Topollnicë, Bistricë dhe Algushnicë) janë rritur. Niveli i lumit Zhivusha është akoma i lartë dhe e njëjta po derdhet në Kriva Rekë në fshatrat Jaçincë dhe Dovezencë.

Nivelet e ujit të lumenjve dhe përroskave që derdhen në lumin Petroshnica në shtrirjen midis fshatrave Makresh, Vojnik dhe Strezovce (Gradshnicë dhe Petroshnicë) janë rritur, duke rritur kështu rrjedhën e prurjes në lumin Pçinja, i cili ka një rritje të nivelit të ujit në restorantin Vizijana.

U dëmtua gjithashtu ura ekzistuese me tuba F - 1000, e cila në lumin Pçinja nga Shupli Kamen në drejtim të fshatit Kleçovcë përgjatë rrjedhës pranë v.q. Vizijana.

Shtrati i lumit Pçinja në pjesën e qendrës përkujtimore ASNOM, ngadalë zvogëlohet dhe kthehet në gjendjen e mëparshme normale.

Në komunën e Rankovcës afër fshatit Vetunica ka 2 ujëvara dhe në lumin Vetuniçka është prishur ura në një rrugë rajonale në fshatin Vetunica afër lokalitetit Markova Kuqa Përfaqësuesit e komunës do të inspektojnë gjatë ditës. Në fshatin Ginovce, ka rrjedhë uji nga një luginë e thatë që është derdhur në një rrugë lokale dhe në disa fusha afër. Autoritetet nga komuna e Rankovcës do të marrin masa për të rregulluar situatën. Në fshatin Psaça, komuna e Rankovcës në v.q. Stara Brashnara uji nga Kriva Reka ka mbushur urën (e ndërtuar me shasi) do të merren masa, pas uljes së nivelit të ujit.

Në komunën e Kratovës, afër fshatit Tërnovac, ku lumi Kratovska derdhet në Kriva Reka, është marrë një argjinaturë dhe rruga është groposur.

Është derdhur Kriva Reka afër fshatit Kuklica dhe një pjesë e rrugës është përmbytur.

Reshjet e mëdha të shiut kanë shkaktuan turbullira të ujit në sistemin e furnizimit me ujë të qytetit, gjatë së cilës Ndërmarja e menaxhimit të rrjetit të ujësjellësit bën klorizimin.