Rajoni i Manastirit

Në komunën e Manastirit ka rënie të nivelit të lumit Dragor (rreth 40-45 cm) dhe për momentin nuk ka rrezik që të derdhet lumi në vendin ku është rregulluar argjinatura në stacionin e pompimit të NPK Ujësjellësi Manastir. Nga NPK Ujësjellësi raportojnë se punonjësit e kujdestarisë në stacionin e pompimit rregullisht kontrollojnë situatën.

Gjatë ditës së djeshme, NP Bitollsko Pole dërgoi një makinë ndërtimi (ekskavator) për të pastruar shtratin e lumit Velushka e cila u derdh dhe përmbyti fermën e pulave në fshatin Porodin. Puna e kullimit të ujit nga sallat e fermës ka përfunduar dhe uji është shteruar plotësisht.

Furnizimi me energji elektrike dhe ujë është normal dhe pa probleme.

Rajoni i Strumicës

Në komunën e Radovishit, pas të reshurave të shiut, në lumin Sirava në grykëderdhjen e lumit Plavaja, ku është dëmtuar kalimi i rrugës me fshatin Podaresh dhe fshatin Smilanci është e kalueshme vetëm për automjete të terenit. Në këtë drejtim rrugor janl të mundshme rrëshqitje dhe rrëshqitjet e tokës si rezultat i lagështisë së lartë të vendit. Kalimi i rrugës në drejtim të fshatit Podaresh – f.Smilanci do të rregullohet posa të krijohen kushtet e punës, pra pas tërheqjes së ujit.

Rajoni i Velesit

Vërehet rënie në nivelin e lumit Vardar në Veles, duke pasur parasysh që reshjet e shiut janë ndalur, dhe tendenca është që të vazhdohet të ulet niveli dhe të stabilizohet niveli i ujit. Keji i rregulluar i Lumit Vardar afër Malo Movçe, më saktësisht niveli i poshtëm i shëtitores është përmbytur, kjo ka ndodhur kur ka pasur një valë tronditëse, gjegjësisht kur ishte niveli më i lartë i ujit në lumit Vardar.

Rajoni i Kumanovës

Në territorin e komunës Rankovce në fshatin Vetunica ekzistojnë 2 ujëvara në dy vende në lumin Vetuniçka, ka marë një urë në një rrugë rajonale në fshatin Vetunica afër Markova Kuqa në lumin Vetunicka, Përfaqësuesit e komunës dhe NP Ekonomia e Ujit Kumanovë – fusha e Likovës - NP Kriva Palanka do të ndërmarrin aktivitete për riparim pas uljes së nivelit të ujit.

Në fshatin Ginovce, komuna e Rankovcës, ka rrjedhur një luginë e thatë dhe uji është derdhur në një rrugë lokale dhe në disa fusha afër, autoritetet nga VL Rankovce gjatë ditës ose në ditët në vijim do të marrin masa për të rregulluar situatën.

Në fshatin Psaça, komuna e Rankovcës në v.q. Stara Brashnara (Mulli i vjetër i miellit) nga Kriva Reka ka mbushur urën (e ndërtuar me shasi). Masat do të merren pas uljes së nivelit të ujit.

Në komunën e Kratovës, për shkak të reshjeve të shiut, uji nga ujësjellësi i qytetit është i turbulluar, kështu që për shkak të klorizimit, ka pasur ndërprerje në disa pjesë të qytetit.

Në fshatin Kuklica, për shkak të derdhjes së Kriva Rekës, është e vështirë të kalosh urën mbi lumë.

Trafiku në drejtimin rrugor drejt fshatit Krilatica - v. Rankovci nuk zhvillohet për shkak të dëmtimit të urës në Kriva Rekë.

QRMK - Ohër, transmeton informacionin nga NP "Vodovod" dhe NP "Standard" ku theksohet se uji në Strugë, Dibër dhe pjesë të Qendër Zhupës është akoma e turbulluar. Rekomandohet zierja para përdorimit.