Јавен оглас за вработување на 15 лица во Центарот за управување со кризи на определено време до крајот на тековната фискална 2021 година. ЛИНК