Одлуки за вршење на избор по јавен оглас број 01/2021 година по основ на вработување на определено време ЛИНК

Одлукa за вршење на избор по јавен оглас број 01/2021 година по основ на вработување на определено време (дополна) ЛИНК

Одлуки за невршење избор по јавен оглас број 01/2021 година по основ на вработување на определено време ЛИНК