Јавен оглас за вработување на 8 лица во Центарот за управување со кризи на определено време до крајот на тековната фискална 2021 година ЛИНК