Од град Скопје – сектор за комунални работи известуваат дека авионската дезинсекција (трета фаза) на подрачјето на градот Скопје, против ларви од комарци, ќе се реализира на 14.06.2021 година, во раните утрински часови. Терестичната дезинсекција (трета фаза) на подрачјето на градот Скопје, против ларви од комарци, ќе се реализира на 14.06.2021 година, во текот на денот.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на терестичната дезинсекција, истата ќе се изврши првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни во истиот термин.

Истовремено се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

 

Од општина Демир Хисар известуваат дека на ден 14.06.2021 година екипи на Центарот за јавно здравје Скопје ќе спроведат пролетна прва фаза од превентивна системска дератизација со која ќе бидат  опфатени:

- подземниот канализациски систем во општината и населените места Сопотница, Суводол, Кутретино, Слепче, Слоештица и Велмевци.

- прифатниот канализациски систем на објекти од посебен јавен интерес: детски градинки, здравствени установи и останатаи објекти во градот и урбаните населени места од јавен интерес на локалната самоуправа.

 

На ден 14.06.2021 година екипи на Центарот за јавно здравје Скопје ќе ја спроведат Првата фаза од теристичкта дезинсекција со цел уништување на комарци на подрачјето на општина Демир Хисар. Дезинсекцијата ќе биде спроведена во период од 19:00 до 04:00 часот наутро наредниот ден.