Biskotat janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj ose në celular, nga faqet e internetit që vizitoni. Biskotat ruajnë informacione në lidhje me cilësimet e juaja në web-shfletuesit, si p.sh: gjuha, madhësia e shkronjave si dhe vetë fakti që ju tashmë keni vizituar faqe të caktuara.
Në këtë mënyrë nuk keni pse t'i rivendosni kur vizitoni përsëri të njëjtën faqe. Disa nga biskotat janë të nevojshëm për funksionimin e faqeve, dhe disa përdoren gjithashtu për mbledhjen e statistikave.
Në shumicën e shfletuesve ju përgjithësisht mund të parandaloni përdorimin e biskotave, kështu që mund të vendosni më tej preferencat tuaja për secilën në web-faqe. Sidoqoftë, disa faqe në internet ose pjesë të tyre mund të mos funksionojnë.
Web-faqja e Qendrës për menaxhim me krizave të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përdorë llojet e mëposhtme të biskotave:Biskota për të ruajtur cilësimet tuaja kur vizitoni web-faqen, dhe biskota që përdoret për analiza statistikore.
Të gjitha informacionet që shkruhen në biskota, Qendra për menaxhim me kriza do ti përdor vetëm për qëllime të web - shërbimit ose për qëllime statistikore në mënyrë që privatësia juaj të mos cenohet. Nëse të dhënat e juaja personale duhet të shkruhet në biskota, ajo do të bëhet me pëlqimin tuaj paraprak.