Сервисни информации

Електроснабдување

ЕВН Македонија, известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 24.10.2023 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Кондово во близина на обиколницата на магистралниот пат кон Тетово (опш.Сарај – Скопје);
 • Од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од Визбегово, поточно: ТС Фитофарм 381587, ТС Суниленс 381597 ,ТС Алпос  381603,ТС Дамекс 389575  и ТС Сетком Инд (опш.Бутел – Скопје);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Дамјан, н.Дамјан, Дамјански водовод, Тополнички мост, Лозово, кривина Бучим, с.Прналија, с.Супурге, с.Али коч, с.Коџалија, с.Погулево, с.Горна Враштица, с.Долна Враштица и брана Мантово, с.Бучим, Питка вода- Бучим и барутана-Детонит; Од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од селата Јаргулица, Покрајчево и Злеово (опш.Радовиш);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од Тетово – објекти на ЗИК Ладилник и ЗИК Млекара; Од 09:00 до 14:00 часот, ПВП Енерго група во с.Теново, ВП Стенче и фарма Жито Полог, како и корисниците од селата Долна и Горна Лешница; Од 09:15 до 14:30 часот, корисниците од ул.101 во с.Пирок; Од 09:30 до 12:30 часот, корисниците од дел од с.Горно Седларце (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од м.в.Анџиска чешма, ОУ Ванчо Трајков, конфекција Панови, ул.Миро Барага – делот од продавница Кузе до излез кон Кратово, Барбаревско маало во Пробиштип, ул.Даме Груев и Плешански пат (опш.Пробиштип);
 • Од 09:15 до 11:30 часот, корисниците од селата Делогожда, Добовјани, Татеши, Мислодежда, Богојци, Брчево, Поум, Локов, Буринец, Утка Мале, Глобочица и Збажди (опш.Струга);
 • Од 14:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Пиринска во Виница (опш.Виница);
 • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од селата Тројкрсти, Чепигово, Загорани и Веселчани и Градобитна станица Тополчани (опш.Прилеп);
 • Од 08:15 до 15:00 часот, корисниците од селата Симнцина, Долна и Горна Ѓоновица; Од 08:20 до 15:00 часот, корисниците од с.Долно Јеловце; Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од мал дел од с.Здуње – објектите околу црквата (опш.Гостивар);
 • Од 08:00 до 16:00 часот, можни кратки прекини во напојувањето на територијата на Општина Кочани – во период од 08:00 до 08:30 часот и од 16:00 до 16:30 часот (опш.Кочани);
 • Од 08:40 до 12:30 часот, корисниците од МБ Венуле 1 и 2, Изгрев Венуле, Венуле и с.Црквино (опш.Велес);
 • Од 09:20 до 13:30 часот, корисниците од селата Завој, Свињишта, Речица, Плаке, Куратица, Сирула, Расино и с.Опејнца, База Рашанец, ХПП Речица и Прентов Мост ПТТ (опш.Охрид);
 • Од 10:00 до 16:00 часот, корисниците од улиците Едвард Кардељ и 11ти Септември (опш.Дебар);
 • Од 08:00 до 16:00 часот, корисниците од селата Луке и Подржи коњ (опш.Крива Паланка).

Поврзани објави

Електроснабдување

Cuk Editor

Електроснабдување

Cuk Editor

Електроснабдување

Cuk Editor

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе