ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Web Administrator
    Град СКОПЈЕ телефон 02/3297-204 факс 02/3165-445 
     Општина ЦЕНТАР телефон 02/3225-352 факс 02/3211-089 Број на жители: 45.362    Општина КАРПОШ телефон 02/3061-353 факс 02/3062-925 Број на жители: 59.666   Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ телефон 02/2039-307 факс 02/2033-309 Број на жители: 41.634
    Општина КИСЕЛА ВОДА телефон 02/2785-400 факс 02/2770-210 Број на жители: 57.236   Општина АЕРОДРОМ телефон 02/2400-970 факс 033/2401-546 Број на жители: 72.009   Општина ГАЗИ БАБА телефон 02/3225-932 факс 02/3225-966 Број на жители: 72.617
    Општина ШУТО ОРИЗАРИ телефон 02/2650-584 факс 02/2652-580 Број на жители: 20.800   Општина БУТЕЛ телефон 02/2616-862 факс 02/2616-864 Број на жители: 37.371   Општина САРАЈ телефон 02/2057-990 факс 02/2057-996 Број на жители: 35.408
    Општина ЧАИР телефон 02/2616-870 факс 02/2616-867 Број на жители: 64.823   Општина БЕРОВО телефон 033/471-026 факс 033/471-026 Број на жители: 13.941   Општина ПЕХЧЕВО телефон 033/441-321 факс 033/441-159 Број на жители: 5.517
    Општина БИТОЛА телефон 047/208-340 факс 047/238-723 Број на жители: 95.385   Општина МОГИЛА телефон 046/296-466 факс 046/296-360 Број на жители: 6.710   Општина НОВАЦИ телефон 047/282-900 факс 047/282-060 Број на жители: 3.549
    Општина ВАЛАНДОВО телефон 034/382-044 факс 034/382-007 Број на жители: 11.890   Општина ВЕЛЕС телефон 043/232-966 факс 043/232-966 Број на жители: 55.108   Општина ЧАШКА телефон 043/241-400 факс 043/241-401 Број на жители: 7.673
    Општина ГРАДСКО телефон 043/251-522 факс 043/251-856 Број на жители: 3.760   Општина ВИНИЦА телефон 033/361-945 факс 033/361-945 Број на жители: 19.938   Општина ГАЗИ БАБА телефон 02/3225-932 факс 02/3225-966 Број на жители: 72.617
    Општина АРАЧИНОВО телефон 02/2579-803 факс 02/2579-803 Број на жители: 11.597   Општина ПЕТРОВЕЦ телефон 02/2562-239 факс 02/2562-240 Број на жители: 8255   Опшина ИЛИНДЕН телефон 02/2571-703 факс 02/2550-578 Број на жители: 15894
    Општина ГЕВГЕЛИЈА телефон 034/213-843 факс 034/213-899 Број на жители: 22.988   Општина БОГДАНЦИ телефон 034/222-333 факс 034/222-333 Број на жители: 8.707   Општина ДОЈРАН телефон 034/225-277 факс 034/225-278 Број на жители: 3.426
    Општина ГОСТИВАР телефон 042/213-511 факс 042/214-406 Број на жители: 81.042   Општина ВРАПЧИШТЕ телефон 042/332-296 факс 042/214-247 Број на жители: 25.399   Општина МАВРОВО И РОСТУШЕ телефон 042/478-815 факс 042/478-814 Број на жители: 8.618
    Опшина ДЕМИР ХИСАР телефон 047/276-161 факс 047/203-055 Број на жители: 9.497   Општина Дебар телефон 046/831-196 факс 046/831-015 Број на жители: 19.542   Општина ЦЕНТАР ЖУПА телефон 046/840-239 факс 046/840-353 Број на жители: 6.519
    Општина ДЕЛЧЕВО телефон 033/410-916 факс 033/411-550 Број на жители: 17.505   Општина СОПИШТЕ телефон 02/2785-100 факс 02/2785-109 Број на жители: 5.656   Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА телефон 033/431-731 факс 033/432-741 Број на жители: 8.110
    Општина ЗЕЛЕНИКОВО телефон 02/2717-238 факс 02/2716-046 Број на жители: 4.077   Општина СТУДЕНИЧАНИ телефон 02/2724-005 факс 02/2724-454 Број на жители: 17.246   Општина КАВАДАРЦИ телефон 043/416-107 факс 043/412-919 Број на жители: 38.741
    Општина РОСОМАН телефон 043/441-331 факс 043/441-443 Број на жители: 4.141   Општина КИЧЕВО телефон 045/223-001 факс 045/223-100 Број на жители: 30.138   Општина ЗАЈАС телефон 045/252-179 факс 045/252-179 Број на жители: 11.605
    Општина ОСЛОМЕЈ телефон 045/258-102 факс 045/258-243 Број на жители: 10.420   Општина ДРУГОВО телефон 045/266-100 факс 045/266-100 Број на жители: 3.249   Општина ВРАНЕШТИЦА телефон 045/284-244 факс 045/284-244 Број на жители: 1.322
    Општина КОЧАНИ телефон 033/274-001 факс 033/273-542 Број на жители: 38.092   Општина ЗРНОВЦИ телефон 033/353-102 факс 033/353-220 Број на жители: 3.264   Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО телефон 033/351-770 факс 033/351-930 Број на жители: 7.490
    Општина КРАТОВО телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 10.441   Општина РАНКОВЦЕ телефон 031/380-444 факс 031/380-444 Број на жители: 4.144   Општина КРИВА ПАЛАНКА телефон 031/375-035 факс 031/375-035 Број на жители: 20.820
    Општина КРУШЕВО телефон 048/477-061 факс 048/477-046 Број на жители: 9.684   Општина КУМАНОВО телефон 031/420-451 факс 031/421-423 Број на жители: 105.484   Општина ЛИПКОВО телефон 031/463-180 факс 031/463-179 Број на жители: 27.058
    Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ телефон 031/495-333 факс 031/495-666 Број на жители: 4.840   Општина МАКЕДОНСКИ БРОД телефон 045/274-234 факс 045/274-810 Број на жители: 7.141   Општина ПЛАСНИЦА телефон 045/287-087 факс 045/287-086 Број на жители: 4.545
    Општина НЕГОТИНО телефон 043/361-045 факс 043/361-933 Број на жители: 19.212   Општина ДЕМИР КАПИЈА телефон 043/366-212 факс 043/366-212 Број на жители: 4.545   Општина ОХРИД телефон 046/262-469 факс 046/262-545 Број на жители: 55.749
    Општина ДЕБАРЦА телефон 046/286-855 факс 046/286-855 Број на жители: 5.507   Општина ПРИЛЕП телефон 048/416-454 факс 048/426-430 Број на жители: 76.768   Општина КРИВОГАШТАНИ телефон 048/471-281 факс 048/471-280 Број на жители: 6.150
    Општина ДОЛНЕНИ телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 13.568   Општина ПРОБИШТИП телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 16.193   Општина РАДОВИШ телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 28.244
    Општина РЕСЕН телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 16.825   Општина СВЕТИ НИКОЛЕ телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 18.497   Општина ЛОЗОВО телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 2.858
    Општина СТРУГА телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 63.376   Општина ВЕВЧАНИ телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 2.433   Општина СТРУМИЦА телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 54.676
    Општина ВАСИЛЕВО телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 12.122   Општина БОСИЛОВО телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 14.260   Општина НОВО СЕЛО телефон 032/355-202 факс 032/355-702 Број на жители: 11.567
    Општина ТЕТОВО телефон 044/335-499 факс 044/399-420 Број на жители: 86.580   Општина ТЕАРЦЕ телефон 044/381-336 факс 044/481-443 Број на жители: 22.454   Општина ЈЕГУНОВЦЕ телефон 031/481-202 факс 031/481-667 Број на жители: 10.790
    Општина ЖЕЛИНО телефон 044/378-030 факс 044/378-040 Број на жители: 24.390   Општина БРВЕНИЦА телефон 044/456-005 факс 044/455-010 Број на жители: 15.855   Општина БОГОВИЊЕ телефон 044/371-500 факс 044/373-667 Број на жители: 28.997
    Општина ШТИП телефон 032/394-466 факс 032/226-610 Број на жители: 47796   Општина КАРБИНЦИ телефон 032/300-300 факс 032/300-022 Број на жители: 4012   Општина ЧУЧЕР САНДЕВО телефон 02/2666-606 факс 02/2666-157 Број на жители: 8.493

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе