Сервисни информации

Електроснабдување

ЕВН Македонија, известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 22.09.2023 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од улиците Серска и Востаничка; Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Невена Ѓеорѓиева Дуња (опш.Кисела Вода – Скопје);
 • Од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од ул.Роналд Реган од бр.4 до бр.20 и од ул.Благоја Паровиќ, од бр.4 до бр.20 (опш.Чаир – Скопје);
 • Од 07:30 до 16:00 часот, корисниците од селата Љубинци, Ранковци, Радибуш, Криви Камен и Опила и нас.Бабунци (опш.Крива Паланка);
 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Градско Балдовци и КИПО сепарација; Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од селата Дрвош, Петралинци, Сарај, Гечерлија, Чанаклија, Старо Балдовци и Хамзали,  дел од индустриска зона Дабиле (ТС Елпи), Институт за памук, ТС Четворка, Агролозар Далвина, Рудник Огражден пат за Берово (опш.Струмица);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци, делот преку мостот кон Продавница Анчо и кон Ливница Идеал (опш.Штип);
 • Од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од селата Витолиште, Бешиште, Градешница, Будимирци, Зовиќ, Чаниште и Крушејца, Репетитори на Пантеле и фирми Арини Фешн; Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Орде Чопела – индустриски дел од Градот, фирми Корвин Стоун, фирма Стибера, Мегалит, Агро Ивест, Институт за Тутун, Гробишта Песиобрци, селата Долнени, Црнилиште, Ропотово, Секирци, Сарандиново, Дебреште, Вранче, Сенокос, Дреновци, Десово, Браилово, Репетитори од А1 и Т Мобиле во општина Долнени (опш.Прилеп);
 • Од 10:10 до 15:10 часот, корисниците од селата Жировница, Видуше и Болетин (опш.Струга);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Беличица (опш.Гостивар);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Партизанска и околината (опш.Демир Капија);
 • Од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од улиците Паца Мирчева и Митре Врчковски и дел од ул.Крстин Чулаковски (опш.Битола);
 • Од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците 1ви Мај, Пролетерска, 4ти Јули и Крсте Мисирков, Пумпна станица Дерибаш, Базни станици Дуб (А1 и Мобимак), Хотел ЕВН (Бучим), Граничен премин Стар Дојран, Бензинска станица Шимов, Хотел  Хит, Зграда Гранит и околните потрошувачи (опш.Дојран);
 • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Амзабегово, Магро, Опитно, Оранжерии кај Пеширово и Авион Пункт Пеширово (опш.Свети Николе);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Сирма Војвода – објектите позади Градската болница (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Непроштено, освен објектите што се на патот Тетово – Јажинце, с.Лешок, објекти кои се наоѓаат на влезот од кај с.Непроштено, објектите на Призма, Млин и Ацо Кафана (опш.Тетово).

Поврзани објави

Крводарителни акции

Cuk Editor

Електроснабдување

Cuk Editor

Електроснабдување

Cuk Editor

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе