Сервисни информации

Електроснабдување

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 25.07.2023 година, без електрична енергија ќе останат:

 • Од 07:45 до 11:30 часот, корисниците од  ул.11 – од бр.1 до бр.70, ул.18 – од бр.1 до бр.22, улиците 54, 56, 58 и 60 (опш.Центар – Скопје);
 • Од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од с.Крушопек и дел од с.Сарај – позади Општинска зграда (опш.Сарај – Скопје);
 • Од 06:00 до 09:00 часот, објектите на Нелт и Ролопласт кај Белви (опш.Илинден – Скопје);
 • Од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од ул.6 и останати околни улици во с.Мирковци (опш.Чучер Сандево – Скопје);
 • Од 07:00 до 10:00 часот, корисниците од селата Пишица, Гујновци, Гајранци, Трооло, Бучиште, Лезово, Трипатанци, м.в.Глобица и м.в.Киселица (опш.Пробиштип);
 • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од селата Непроштено, Отуње, Једоарце, Сетоле и Џепчиште и Ренова; Од 09:30 до 11:30 часот, објекти кои се наоѓаат во т.н.Македонско маало, с.Лешок и индустриски објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат, с.Непроштено и индустриски објекти покрај регионалниот пат и од селата Варвара и Слатино; Од 11:30 до 13.30 часот, корисниците од селата Брезно, Теарце, Отушиште и Пршовце и објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат, дел од с.Слатино, с.Глоѓи  и објекти кои се наоѓаат покрај регионалниот пат (опш.Тетово);
 • Од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од нас.Питарница и селата Чајле и Балиндол (опш.Гостивар);
 • Од 06:30 до 07:30 часот корисниците од селата Сретково, Церово, Ново Село и Речане, индустриски капацитети кон премин Стража – Пелагонија, Прогрес 98, Јефута, С Петрол (опш.Маврово Ростуше – Гостивар);
 • Од 06:00 до 10:00 часот, корисниците од јужниот и источниот дел на Богданци, Беровска мала и излез кон Млаз – вклучително индустриските објекти Оранжерии Воденичар, Бреботекс, Млекара, Бовекс и други; Од 10:00 до 14:00 часот, индустриските корисници на потегот на поранешен Млаз во Богданци се до рибникот Елита (опш.Гевгелија);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Железничка бр.10 – Дискотека Инклузив (опш Охрид);
 • Од 07:00 до 11:00 часот, корисниците од Валандово кои се напојуваат од трафостаницата Старо игралиште, односно од делот на ул.Маршал Тито под полицијата до бул.Првомајска (опш.Валандово);
 • Од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од Водовод Жиганци и селата Новоселани и Лепопелци (опш.Кочани);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од              улиците Васил Доганџиски и Вита Попов Јорданова и дел од ул.Јане Сандански (опш.Штип);
 • Од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од дел од улиците Пенка Котеска, Борка Талески, Прохор Пчињски, Добре Иваноски, Борка Медарот и Круме Спиркоски и од улиците Цена Џинорозот, Владо Стојаноски и Благоја Стојаноски (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 11:00 часот корисниците од железарија Турист, Кармен Бауцентар, ул.Абас Емин – од раскрсницата со ул.Железничка кон центар, ул.Железничка – објектите од кружниот тек кај Станица кон излез на Охрид (опш.Охрид);
 • Од 06:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од с.Марена – на патот кон Кавадарци (опш.Кавадарци);
 • Од 07:20 до 10:00 часот корисниците од селата Могила, Беранци, Српци, Радобор, Чарлија, Крклино, Кукуречани и Драгарино, ТС Дифтик, ТС Опитна, водовод Беранци, стопанство Даме Груев, ЗИК Пумпи Радобор, краварство Радобор, фабрика за сточна храна Радобор, фарма Радобор, Нома гасовод, КПУ Затвор, Таиирови лозја и ХМС Кукуречани (опш.Битола);
 •                 Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од улиците Васил Доганџиски, Ленинова, Мирче Ацев, Ванчо Велов и Трајко Кошевски (опш.Штип);
 • Од 07:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Еловец, Мелница, Лисиче, Голозинци, Дреново, Долно и Горно Јаболчиште и Горно Врановци и Брана Лисиче (ВИП) (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Росоман (опш.Кавадарци).                                                                                                              

Поврзани објави

Електроснабдување

Cuk Editor

Крводарителни акции

Cuk Editor

Земјотрес во Преспански регион

Cuk Editor

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе