Вести

Kоординативен состанок за подготовка и согледување на реалните податоци за ресурсите и за можностите на институциите за борба против пожарите на отворен простор

На иницијатива на Центарот за управување со кризи, во рамките на организираното координирање за превенција и рано предупредување, односно за намалување на ризикот од појавата на пожари на отворен простор, под раководство на директорот Стојанче Ангелов, се одржа координативен состанок во ЦУК со институциите во државата, а пред „сезоната“ на пожари во претстојниот потопол и посушен дел од годината. Состанокот во ЦУК, Ангелов го насочи во стратегиската насока за согледување на реалните податоци за ресурсите и за можностите на институциите што оперативно би биле корисни за сеопфатен одговор против пожарите на отворено, во интерес на безбедноста на граѓаните, а и на материјалните добра на државата.

Практично, заради зголемена потреба од соработка и комуникација меѓу институциите во врска со претстојниот период на можни пожари на отворен простор, тема на состанокот беше : „Комуникација, координација и соработка со субјектите од системот за управување со кризи во делот на превенцијата, раното предупредување како и справувањето со пожарите на отворен простор за 2023 година“. На состанокот присуствуваа претставници од : Министерство за одбрана, Генералштаб на Армијата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ЈП „Национални шуми“, Дирекција за заштита и спасување, Јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, ЈП за железничка инфраструктура, ЈП за стопанисување со пасишта и Шумска полиција.

Координацијата за согледување на реалните капацитети и можности на институциите – субјектите коишто учествуваат во сите фази на справувањето со пожарите се одвиваше во насока на согледување на повеќе работи. Конкретно, евидентна е потребата од итно и навремено известување и комуникација и координација, а со тоа и потребата од подигнување на готовноста на субјектите што претставуваат важен сегмент во навременото реагирање, односно рано предупредување, преземање на мерки и активности за настанати ризици и опасности. Реалната слика на постоечките капацитети и ресурси на сите институции во однос на веќе изготвените оперативни планови за дејствување е нужна потреба при носење на одлуки за ангажирање на дополнителни Национални ресурси при ескалации и пообемно справување со таков тип на ризик – опасност. Обуките и опремувањето треба да бидат врвен и континуиран процес на институционалните потреби и активности, јакнење и зголемување на капацитетите на сегментот Доброволни противпожарни друштва и нивен сеопфатен ангажман.

Тоа е еден од клучните елементи во справувањето со пожари на отворен простор од пошироки размери – шумските пожари, бидејќи бројот на високообучените професионални пожарникари, поради природен одлив, во континуитет се намалува, а млади кадри не се примаат доволно, согласно буџетите на локалните самоуправи што не дозволуваат брзо пополнување на веќе испразнетите единици, а и опремувањето и обуката се, исто така, зависни од можноста за финансирање од ЕЛС.
Од присутните претставници на институциите на координацијата се потенцираа проблемите и недостатоците со кои се соочуваат субјектите со пожарите на отворен простор и коишто се уште не се надминати или за истите не е изнајдено соодветно решение подолг период. Информациите од институциите укажуваа на фактичката состојба, приоритетите и потребите, а истовремено се предлагаа мислења, сугестии во однос на подобрување на состојбите во однос на превенцијата, раното предупредување (раната дојава) и справувањето со пожарите. На состанокот присутните искажаа институционална согласност за взаемна поддршка во однос на заедничко дејствување за справување со ризиците и опасностите предизвикани од шумските пожари.

Поврзани објави

Oдржана седница на Регионален штаб на ПО-РЦУК Прилеп

Web Administrator

РАБОТНИ СРЕДБИ ВО ЦУК ЗА КРАЕН ПРИЕМ НА СОФТВЕРОТ ЗА Е 112 ВО ДРЖАВАТА СО ЕВРОПСКИТЕ ИМПЛЕМЕНТАТОРИ

Cuk Editor

Одлука за избор на кандидати по Интерен оглас број 02/2023 за унапредување на административен службеник во Центар за управување со кризи

Cuk Editor

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе