Сервисни информации

Електроснабдување

ЕВН Македонија известува дека поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 28.02.2024 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од Булевар Партизански Одреди згр. бр.64 б, влез 1 и 2(Опш.Карпош);
 • Од 10:25 до 12:25 часот, корисниците од с.Кутретино, с.Суводол, АБ Солар, Мургашево, Манастир Д.Хисар(Опш.Битола Д.Хисар);
 • Од 10:00 до 15:30 часот, корисниците од с. Сопотница и тоа ТС Рудник Управна Зграда, ТС Сопотница 1, ТС Сопотница 2, ТС Зграда Рудник Колонија и ТС решетка Воденица(Опш.Битола);
 • Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од на с.Мороишта(Опш.Струга);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул. Лазо Мицев и 11-ти Октомври (кај старо музичко)(Опш.Кавадарци);         
 • Од 06:00 до 10:30 часот, корисниците од АДИЕНТ,ТЕХНИКАЛ ТЕКСТАЈЛС,КОНДЕВО,МАГНА,ПВПП ТАРИНЦИ В И Е,ПВПП ТРИ ЧЕШМИ КИТ-ГО,ПВПП ТРИ ЧЕШМИ ВИТ,ПВПП САРЧИЕВО,ПВПП ФОРТУНА СОЛАР,ПВПП КОЛЕВ И ИНВЕСТРА,ПВПП Б И Х САРЧИЕВО(Опш.Штип);              
 • Од 12:00 до 13:30 часот, корисниците од ХЕЦ Маркова река(Опш.Сопиште);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Лабуништа(Опш.Струга);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, дел од с.Туденца(Опш.Тетово):
 • Од 10:30 до 12:00 часот, корисниците од с. Говрлево, с. Долно и Горно Соње, с. Чифлик, с. Св. Петка, с. Барово, дел од с. Сопиште(Опш.Сопиште);
 • Од 09:00 до 10:30 часот, корисниците од с. Јаболци, с. Нова Брезница, с. Дражилово, с. Осинчани, с. Малчиште, с. Црн Врв, с. Елово, с. Патичка Река, Каменолом Беровиќ и каменолом Рудопроект(Опш.Сопиште);
 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од  цело Катланово, индустриски објекти на автопатот за Катланово, Катлановска Бања, Летевци, Градманци, Брезница.Краткотрајни прекини во преиод од 08:00 до 08:45 и од 15:00 до 15:30 на наведените населени места.”(Опш.Петровец)
 • Од 09:00 до 15:00 часот,  корисниците од ул. Дабничка, Веби Рушитоски, Дравска(Опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Форино (дел од Форино околу рибникот и делот кон полето)(Опш.Гостивар);                
 • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од Кочилари, Ване Жито Кочилари, Јавор Транс, Лозар Ашуа, Бензинска Пумпа Каласлари, Аргеади, Долно Чичево, Горно Чичево,Крушевица, Подлес, Стопанство 2,Бензинска Автопат Градско, Наплатна Виничани, Виничани, Водоврати, Ногаевци, Млекара Ногаевци, Викендици Ногаевци, Мазовци, Сепарација Ногаевци, Грнчиште, Скачинци, Жито Вардар Градско, ЗТП Градско, Изолмонт, Агросвифт, Градско,Оранжерии Градско, Уланци, Пумпи Оранжерии Градско, Патарина Градско, Свињарска фарма Градско, Клучка Градско, Вигон, Ладилник Шошев, Росоман, Вигон, Тргометал, Аеродром Росоман, Маврово База-Стоби(Опш.Велес-Градско-Росоман);   
 • Од 08:25 до 14:30 часот, корисниците од с.Чајле, Балин Дол(Опш.Гостивар);
 • Од 13:00 до 14:00 часот, корисниците од Кочилари, Ване Жито Кочилари, Јавор Транс, Лозар Ашуа, Бензинска Пумпа Каласлари, Жито Вардар Градско, ЗТП Градско, Изолмонт, Агросвифт, Градско,Оранжерии Градско, Уланци, Пумпи Оранжерии,Градско, Патарина Градско, Свињарска фарма Градско, Клучка Градско, Вигон, Ладилник Шошев, Росоман, Вигон, Тргометал, Аеродром Росоман,Маврово База-Стоби, Аргеади, Долно Чичево, Горно Чичево,Крушевица, Подлес, Стопанство 2,Бензинска Автопат Градско, Наплатна Виничани, Виничани, Водоврати, Ногаевци, Млекара Ногаевци, Викендици Ногаевци, Мазовци, Сепарација Ногаевци, Грнчиште, Скачинци(Опш.Велес, Градско, Росоман);
 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Димитар Благоев, ул.Божидар Рајковиќ, дел од бул.12-та Македонска Бригада, ул.Благоја Мучето, ул.Тодор Чангов, ул.Дете Татуличе, ул.Ѓорѓе Андреевиќ – Кун(Опш.Аеродром);     
 • Од 09:00 до 13:00 часот, сите корисници од с.Раброво, вклучително и бензинска пумпа на рудникот, a каменоломот Маврово ќе има краток прекин на крај на терминот(Опш.Гевгелија);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Димитар Влахов и дел од ул.4-ти Јули(Опш.Кичево);               
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од селото Боговиње од горна џамија покрај реката(Опш.Боговиње);               
 • Од 08:00 до 13:00 часоткорисниците кои се напојуваат од ТС Ванекс, ТСДХЛ Керамика, ТСФеликс,ТСРолопласт, ТС РСЕ Оптима, ТС Виор Белви, ТС Мотел Белви, ТС Бунар Белви, ТС Чеза Комерц, ТС Интернационал Фуд Базар, ТС Мак Петрол Белви,Бичишки Комерц ,Петро Ком,Каз Груп(Опш.Газа баба-Илинден);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Дел од Ул 11,ул.6,ул.1 и ул.5-Кадино(Опш.Илинден);    
 • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Б.Миладинови(од Шарена Џамија кон Флоринас)(Опш.Тетово);
 • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од Крива Паланка Црквена маала(населба Аамбар). , Стара чаршија, ул.св.Јоаким Осоговски (од Цветина кривина до Шанин мост)(Опш.Крива Паланка).

Поврзани објави

Крводарителни акции

Cuk Editor

Крводарителни акции

Cuk Editor

Електроснабдување

Cuk Editor

Оваа веб-локација користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Претпоставуваме дека тоа е во ред за Вас, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитај повеќе